Service

Vi ser service av Er maskinutrustning som vår kärnverksamhet.
Våra kompetenta, specialutbildade och motiverade medarbetare utför service på de allra flesta förekommande traktorerna och tröskorna. För att hela tiden hålla högsta nivå på service bedrivs kontinurlig vidare och spetsutbildning.

Fältservice utförs med hjälp av ändamålsenliga fullutrustade fordon.
Med vår robusta och högkvalitativa däcksmaskin klarar vi traktor och entrepenad-maskinsdäck upp till 57″.

Reservdelar

Pressning av hydraulslang: Era akuta behov av de allra flesta hydraulslangar och kopplingar pressar vi av medan Ni väntar. Vårt standardiserade lager av slangar (1/4″ till 1″) samt de allra mest förekommande kopplingarna säkerställer Era största behov. Vi klarar även specialslangar och kopplingar men då med en lite längre leveranstid. Vårt lager av reserv och slitdelar formas efter Era behov, de mest frekventa delarna ska alltid finnas ”på hyllan”. Order på reserv och slitdelar som läggs före 14.00 kommer hem dagen efter vid 7.00.

Kontakt

 

Service/ Verkstad
0155-71440

Reservdelar
0155-71440

Björkvik

Vedeby, 641 63 Björkvik
Telefon: 0155-714 40